Wtorek, 26 stycznia 2021 r. imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny Wtorek III tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

Historia

Historia 25 lutego 2017 wyświetleń: 1607

ks. Jan Zalewski w Danii 1997-2016

Działalność ekumeniczna ks. Jana Zalewskiego w Danii i w Polsce. 

Ksiądz Jan Zalewski, katolicki proboszcz w małym duńskim miasteczku Haderslev, nigdy się chyba nie spodziewał, że przez Opatrzność zostanie zaproszony na ekumeniczne debaty na szczeblu międzynarodowym. Jego pierwsze spotkanie z Nielsem Henrykiem Arendtem, nowo wybranym biskupem Duńskiego Narodowego Kościoła Luterańskiego w diecezji Haderslev, miało miejsce 26 kwietnia 1999 roku. Ksiądz Jan został wtedy zaproszony do katedry w Haderslev na ordynację biskupią z udziałem królowej Małgorzaty II w sobotę 15 maja 1999 roku. Pierwsze nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w katolickim kościele Sct. Marie Kirke w Haderslev 17 maja 1999 r. z udziałem nowego biskupa Nielsa Henryka Arendta oraz duchownych i przewodniczących rad parafialnych Diecezji Haderslev. Ważnym akcentem ekumenicznym i międzynarodowym było spotkanie 6 kwietnia 2000 r. w katedrze Haderslev biskupa Stanisława Stefanka z biskupem Nielsem Henrikem Arentem. 24 października 2004 r. odbyło się spotkanie księży katolickich w Danii, w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Aabenraa z pastorem Jørgenem Jørgensenem i biskupem Arendtem. Następne, podobne spotkanie, odbyło się w katedrze w Haderslev 23 stycznia 2006 r. Ksiądz Jan Zalewski był także zaproszony do komitetu organizacyjnego Duńskich Dni Kościoła w Haderslev 15 września 2005 r. Główne uroczystości były zaplanowane w dniach 17–20 maja 2007 r. w Haderslev. Spotkali się chrześcijanie różnych wyznań, aby budować „Kościół ponad granicami”. W ramach tych ekumenicznych dni wspólnie modlono się, śpiewano, podejmowano ważne rozmowy dotyczące wiary i działań charytatywnych różnych wspólnot chrześcijańskich. Zaproszono też siostry urszulanki, aby opowiedziały o  św. Urszuli Ledóchowskiej, dla której w latach 1917–1920 Dania była przystanią i domem. Siostra Danuta Sakowicz wygłosiła wykład o działalności Świętej w Skandynawii, a szczególnie w Danii, zatytułowany: Niełatwo myśleć zawsze o innych, ale to właśnie zapewni pokój. Święta Urszula Ledóchowska – Polka – Europejka – imigrantka. Siostry przygotowały też specjalną wystawę w języku duńskim, by zaprezentować pracę, jaką św. Urszula podjęła w Skandynawii, zarówno na rzecz tamtejszych katolików jak i Polaków tęskniących za wolną Polską. Wystawa była eksponowana w Sct. Marie Kirke. Ksiądz Proboszcz jest od wielu lat protektorem osoby św. Urszuli na terenie Danii. Obecnie wystawa znajduje się w Muzeum Izby Polskej w Tågerup. W niedzielę, 20 maja o godz. 10.00 w hali sportowej Haderslev odbyło się nabożeństwo, podczas którego modlili się chrześcijanie różnych wyznań.


Upamiętnienie 350. rocznicy forsowania cieśniny Alssund i zdobycia Sønderborga było kolejnym etapem aktywności ekumenicznej ks. Zalewskiego. Najpierw, 20 maja 2008 r. podczas rajdu motocyklowego odbyło się spotkanie z biskupem Arendtem w katedrze w Haderslev. Później, 14 grudnia 2008 r., odbyła się główna uroczystość na zamku Sønderborg. Należy podkreślić, że rano 14 grudnia odbyło się także nabożeństwo ekumeniczne w królewskiej kaplicy królowej Doroty na zamku w Sønderborgu. Nabożeństwu przewodniczył biskup luterański Niels Henrik Arendt. Uczestniczyli również: katolicki biskup kopenhaski Czesław Kozon, arcybiskup Szczepan Wesoły oraz duchowni protestanccy i katoliccy, jak też zaproszeni goście z Polski i Danii. Warto przywołać fragment jednej z modlitw za Danię wypowiedzianej przez biskupa Arendta: Boże, dziękujemy Ci za nasz kraj, dlatego że mogliśmy się tu i w innych miejscach zgromadzić w wolności. I dziękujemy w tym dniu za to, że przez pomoc polskich przyjaciół zachowałeś nas jako naród i państwo. Lokalnym wydarzeniem ekumenicznym był również jubileusz 100-lecia kościoła Sct. Marie Kirke w Haderslev 12 października 2009 r. W uroczystości wzięli udział także miejscowi duchowni luterańscy: Kirsten Münster i Kim Eriksen. 4 września 2011 r. w katedrze w Roskilde odbyło się ekumeniczne nabożeństwo upamiętniające 1025 rocznicę śmierci na wyspie Wolin króla duńskiego, Haralda Sinozębego, który wprowadził Danię do rodziny krajów chrześcijańskich i został pochowany w Roskilde. W nabożeństwie wziął udział Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga. Uroczyste obchody ku czci króla Haralda Sinozębego rozpoczęły się przy Muzeum Wikingów, gdzie kustosz muzeum Anton Englert wprowadził szeroką rzeszę zgromadzonych w kontekst historyczny i geograficzny obchodów. W czasie spaceru przez miasto do katedry, kustosz Frank Birkebæk z Muzeum Miejskiego w Roskilde oraz profesor Niels Lund z Uniwersytetu Kopenhaskiego mówili o historii miasta i króla Haralda. W katedrze w Roskilde o godz. 14:00 procesją, w której uczestniczyli duchowni i ambasador RP w Danii Rafał Wiśniewski, rozpoczęło się duńsko-polskie nabożeństwo. Słowo wstępne o  Haraldzie Sinozębym i jego związkach z Roskilde wygłosili: po polsku – pastor emeritus Bent Christensen z protestanckiej diecezji Lolland-Falster, a po duńsku proboszcz katedry w Roskilde, pastor Maria Harms. Następnie zabrało głos trzech uczestniczących w nabożeństwie biskupów.


4 września 2011 r. przed katedrą w Roskilde (od lewej): biskup Peter Fischer-Møller, arcybiskup Andrzej Dzięga, biskup Czesław Kozon, pastor emeritus Bent Christensen Arcybiskup Andrzej Dzięga podkreślił podobieństwa między Haraldem Sinozębym a Mieszkiem I. Harald przyjął chrzest pomiędzy rokiem 953 a 965, a Mieszko w 966. Chrzest każdego z nich miał olbrzymie znaczenie dla historii obu krajów. Arcybiskup zaznaczył zależność między tym, co się stało, a tym, co dzieje się w każdym pokoleniu; tym, co przetrwało przez tysiąc lat, i tym, co ostoi się za następne tysiąc lat. Haralda i Mieszka wspomniał też katolicki biskup Danii, Czesław Kozon. Przypomniał jak operatywni byli ludzie średniowiecza, dzięki czemu Harald Sinozęby, będąc królem Danii i Norwegii, jednocześnie posiadał swą bazę na wyspie Wolin (gdzie prawdopodobnie znajdowała się twierdza Jomsborg). Stwierdził też, że Polska i Dania w dalszym ciągu graniczą ze sobą poprzez Bałtyk, a jego biskupstwo sąsiaduje z metropolią arcybiskupa Dzięgi. Biskup protestanckiej diecezji w Roskilde, Peter Fischer-Møller przyznał, że są różne opinie, gdzie Harald Sinozęby w rzeczywistości jest pochowany, ale nie należy z tego powodu tracić okazji, aby wspólnie obchodzić uroczystości. Przypomniał, że 6 czerwca 1989 r. katedra w Roskilde gościła polskiego papieża Jana Pawła II. Z okazji papieskiej wizyty przed katedrą zasadzono dąb. Drzewo ze swymi gałęziami może m.in. symbolizować Kościół. Po wygłoszonej po duńsku i po polsku modlitwie „Ojcze Nasz” odśpiewano w obu językach psalm „Nærmere, Gud til Dig” („Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój”). W nabożeństwie uczestniczyli także m.in. pastor z katedry w Roskilde Jens Arendt, proboszcz katolickiego kościoła św. Wawrzyńca w Roskilde Alren Soosaipillai, pomysłodawca uroczystych obchodów ku czci Haralda Sinozębego, proboszcz katolicki kościoła św. Marii w Haderslev Jan Zalewski oraz honorowy przewodniczący Federacji „Polonia” Roman Śmigielski. 4 października 2012 r. duńska delegacja kościelna przybyła do Wolina. Po spotkaniu w Urzędzie Miasta z burmistrzem miasta Eugeniuszem Jasiewiczem i władzami gminy goście zwiedzili Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego, oprowadzani przez dyrektora mhttp://www.chojna24.pl/2017/06/biskup-kopenhagi-na-bierzmowaniu-w.htmluzeum Ryszarda Banaszkiewicza. W spotkaniu udział wzięli ze strony Królestwa Danii luteranie: Biskup Luterańsko-Ewangelickiej diecezji w Roskilde Peter Fischer-Møller, Niels Henrik Arend –  Biskup Luterańsko-Ewangelickiej diecezji Haderslev, Maria Harms – pastor parafii w Roskilde; katolicy: ks. prałat Lars Messerschmidt – wikariusz generalny diecezji kopenhaskiej, ks. Jan Zalewski proboszcz katolicki kościoła św. Marii w Haderslev. Natomiast ze strony polskiej: Metropolita Szczecińsko-Kamieński Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga – inicjator uroczystości w Wolinie, ks. prałat Jan Uberman, proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Wolinie oraz członkowie Wolińskiej Kapituły Kolegiackiej. W drodze do kolegiaty św. Mikołaja wszyscy uczestnicy zatrzymali się na modlitwie przy kamieniu upamiętniającym śmierć króla duńskiego Haralda Sinozębego 1 listopada 987 r. Po słowie Ks. Arcybiskupa Metropolity zgromadzeni wspólnie odmówili „Ojcze nasz” w języku łacińskim. Podczas mszy świętej, z udziałem kanoników kapituły wolińskiej, modlono się o zjednoczenie chrześcijan. W uroczystej modlitwie uczestniczyli zaproszeni goście, harcerze i Wolinianie. Teksty odczytanych czytań mszalnych, homilii jak i pozdrowień zostały przekazane w języku polskim i duńskim. W homilii Metropolita Szczecińsko-Kamieński wskazał na dokonania Haralda Sinozębego dla Danii, podobnie do dokonań Mieszka I dla Polski. Obaj wprowadzili do rządzonych przez siebie krajów chrześcijaństwo. Przez te decyzje ukształtowali swoje kraje na całe tysiąclecie. Ksiądz Arcybiskup przypomniał także Matkę Królów Sygrydę-Storrådę, zwaną też Świętosławą i Gunhildą, córkę Mieszka I i Dobrawy, żonę króla Danii i Norwegii Swena Widłobrodego. Serdecznym zakończeniem Eucharystii był wspólny śpiew pieśni „Abyśmy byli jedno”, połączony z gestem splecionych rąk.


Od 23 do 25 sierpnia 2013 r. odbyły się w Chojnie doroczne Dni Integracji. Szczególnym ich punktem była konferencja „Ekologia ducha” z udziałem duńskich i polskich duchownych na czele z abp. Andrzejem Dzięgą oraz bp. Peterem Fischer-Møllerem. Ekologia i religia raczej nie szły dotąd w parze, gdyż w naszej tradycji zbyt jednostronnie przywiązani jesteśmy do wskazania z Księgi Rodzaju: Czyńcie sobie ziemię poddaną. Obecnie częściej potrafimy dostrzegać związek harmonii środowiska naturalnego z harmonią ludzkiego ducha.


Częściej też mówi się o grzechu ekologicznym. Pochodzący z Gryfina, a mieszkający od lat w Danii, ks. Jan Zalewski już w latach 90. próbował w swej ówczesnej parafii w Wisełce krzewić ideę zielonego Kościoła, choć wtedy jeszcze tego tak nie nazywano. Przywołał Jana Pawła II, który w encyklice „Centesimus annus” napisał: U korzeni bezmyślnego niszczenia środowiska naturalnego leży błąd antropologiczny, niestety, rozpowszechniony w naszych czasach. Człowiek mniema, że może samowolnie rozporządzać ziemią, podporządkowując ją bezwzględnie własnej woli, tak jakby nie miała ona własnego kształtu i wcześniejszego, wyznaczonego jej przez Boga, przeznaczenia, które człowiek, owszem, może rozwijać, lecz któremu nie może się sprzeniewierzać. Na chojeńskiej konferencji swymi eko-duchowymi doświadczeniami dzielił się bp Peter Fischer-Møller z duńskiego Roskilde. Na koniec zaproponował, by włączyć kilka parafii z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej do międzynarodowego programu „Zielony Kościół”. Ks. Jan Zalewski pomagał także w organizacji rekolekcji kapłańskich w Magleås Kursuscenter. Grupa 29. księży z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej wraz z Księdzem Arcybiskupem Andrzejem Dzięgą, Metropolitą Szczecińsko-Kamieńskim uczestniczyła w ekumenicznym spotkaniu w luterańskiej katedrze w Roskilde, odbywającym się 29 października 2015 r. W spotkaniu i wspólnej modlitwie ze strony luterańskiej uczestniczyli: biskup Peter FischerMøller, dziekan Jens Arendt i pastor Maria Harms. Na zakończenie wspólnej modlitwy w katedrze w Roskilde głos zabrał ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. Podczas spotkania wspominano konferencję ekologiczną „Ekologia Ducha” i „Zielony Kościół” (w Chojnie w 2013 r.), która jakby uprzedziła encyklikę papieża Franciszka „Laudato Si”. Spotkanie ekumeniczne odbyło się dnia 23 czerwca w Chojne http://www.chojna24.pl/2017/06/biskup-kopenhagi-na-bierzmowaniu-w.html oraz 24 czerwca 2017 r. w Wolinie i Kamieniu Pomorskim. www.kamienskie.info/johannes-bugenhagen-wolinianin-doktor-pomeranus-obywatel-europy-2/ http://www.kamienskie.info/polscy-i-dunscy-biskupi-poswiecili-wody-zalewu-kamienskiego-zdjecia-film/

Roman Śmigielski Kopenhaga.

aktualizowano: 2017-07-01

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Parafia rzymskokatolicka pw Świętej Trójcy

ul. Malarska 24, 74-500 CHOJNA, tel. +48 693 867 739 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone