Czwartek, 25 lipca 2024 r. imieniny: jakuba, Krzysztofa, Walentyny Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego | Święto Św. Jakuba Apostoła

Historia

Historia 4 września 2018 wyświetleń: 1494

Kronika parafialna VIII 2017 - IV 2018

KRONIKA PARAFIALNA

Anno Domini 2017

25-27 sierpnia 2017 - Dni Integracji i Ekumenizmu w Chojnie

            W piątek 25 sierpnia rozpoczęły się Dni Integracji i Ekumenizmu. To już XXVIII takie spotkanie. Inicjatywa takiego wydarzenia zrodziła się przed 28 laty wśród członków Chojeńskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie i przedwojennych mieszkańców Chojny (niem. Königsberg in der Neumark). Pisząca ta słowa uczestniczyła w organizowaniu pierwszych spotkań ekumenicznych.

            W piątek na cmentarzu komunalnym przy "kamieniach pamięci" modlono się za wszystkich zmarłych dawnych mieszkańców naszego miasta po polsku i po niemiecku. W Centrum Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się liczne spotkania i dyskusje dotyczące wspólnych polsko-niemieckich problemów. W sobotę 26 sierpnia w kościele mariackim zgromadzili się Polacy i Niemcy na modlitwie o pokój na świecie. W tym roku po raz pierwszy nabożeństwo ekumeniczne było prowadzone przez ks. Jana Zalewskiego prezesa Fundacji Kościół Mariacki. Liturgii współuczestniczyli prymas-senior abp Henryk Muszyński z Gniezna, bp Karl-Hinrich Manze oraz pastor Bernd Schwarz z Hanoweru. Wspólnota hanowerska podarowała kościołowi mariackiemu monumentalny krzyż, który zawisł między centralnymi filarami. Na bogatą liturgię tego dnia złożyły się śpiewy chóru Cantare z naszej parafii, gra zespołu puzonistów z Eberswalde oraz gra organowa organistki Sieglinde Stecke. Różne języki nie były przeszkodą we wspólnej modlitwie, bowiem za sprawą Ducha Świętego możliwe jest wspólne uwielbienie Boga i dzielenie się chlebem.

            27 sierpnia sprawowana mszę świętą w kościele Świętej Trójcy po polsku, drugą - w kościele mariackim po niemiecku. Abp Henryk Muszyński powiedział: "Bogu niech będą dzięki! Jestem przekonany, że mocą tej modlitwy buduje się dzisiaj żywy Kościół. Tu przezwyciężamy podział chrześcijan i modlimy się o doskonałą jedność".

 

1 września 2017 - Rocznica posługi ks. prob. Jana Zalewskiego

            Minął rok posługi ks. Jana Zalewskiego w Parafii Świętej Trójcy w Chojnie. Swoje wzruszające wspomnienie i podsumowanie tego okresu opisał ks. Jan w "Echu" nr 36/2017. Przedstawił też plany i zadania, jakie sobie postawił w pracy duszpasterskiej i administracyjnej.

 

            2 września 2017 - Msza święta w intencji Amazonek

            W sobotę o 1100 odbyła się msza święta w intencji amazonek, kobiet walczących z chorobami nowotworowymi. Po mszy świętej ulicami miasta od kościoła do ratusza przeszedł kolejny już marsz życia w naszej parafii. Celebrował mszę świętą i uczestniczył w marszu ks. Jan Zalewski.

 

            3 września 2017 - ks. Dariusz Żarkowski w kościele mariackim w Chojnie

            3 września o godz. 1200 w kościele mariackim mszę świętą odprawił ks. kan. Dariusz Żarkowski. Ks. kanonik wspominał swoje dzieciństwo w Chojnie, gdy jako chłopiec bawił się w ruinach kościoła mariackiego i wybijał kolorowe szkiełka w oknach. Ks. Dariusz Żarkowski zadeklarował, że ufunduje jako wynagrodzenie jeden witraż w kościele mariackim. Tej niedzieli po mszach świętych była zbiórka do puszek na pomoc dla ofiar wichury, która przeszła w sierpniu nad Polską.

 

            4 września 2017 - Początek roku szkolnego

            W kościele mariackim o godz. 800 ks. Jan Zalewski sprawował mszę świętą na rozpoczęcie roku szkolnego. W kościele zgromadzeni uczniowie i nauczyciele wszystkich chojeńskich placówek oświatowych modlili się o dobre owoce nauki szkolnej i skuteczne wychowanie w duchu katolickim.

 

            5 września 2017 - Spotkanie chojeńskiej Caritas

            Parafialna Caritas zorganizowała spotkanie wszystkich członków tej wspólnoty, aby omówić i zaplanować działalność na kolejny okres. Dokonano podsumowania akcji "Tornister pełen uśmiechów", polegającej na zbiórce i rozdaniu przyborów szkolnych wśród potrzebujących.

 

            9 września 2017 - Szkolenie służby liturgicznej

            Ks. Paweł Michniewicz zwołał zbiórkę ministrantów i lektorów. Zaprosił też osoby chętne do służby liturgicznej. Jest to początek trudnej pracy nad kształtowaniem dzieci do odpowiedzialnych zadań przy ołtarzu. Po zbiórce odbyło się ognisko aby umocnić więzi i przyjaźnie wśród młodych chłopców.

 

            14 września 2017 - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

            Jest to święto związane z tradycją odnalezienia relikwii Krzyża na którym umarł Jezus Chrystus. Krzyż dla chrześcijan jest znakiem wiary. Znalezienie szczątków krzyża Chrystusa przypisuje się św. Helenie, matce cesarza Konstantyna I Wielkiego  w 326 r. Relikwie św. Krzyża zostały znalezione w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie. Szczęśliwie przetrwały niewolę Perską i powróciły na swoje miejsce. Na wielką skalę kult krzyża zapoczątkowało średniowiecze. Dzisiejsze święto przypomina nam wielkie znaczenie tego symbolu chrześcijaństwa uświadamia, że nie możemy go traktować jedynie jako elementu dekoracji mieszkania, miejsca pracy czy codziennego ubioru.

 

            15 września 2017 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

            15 września przeżywaliśmy wspomnienie NMP Bolesnej, która cierpiała wraz z synem Jezusem umęczonym i ukrzyżowanym. Modlimy się: Matko Bolesna przyczyń się za nami.

 

            17 września 2017 - Ostatnia w tym roku msza święta w kościele mariackim

            Dziś zakończyliśmy użytkowanie kościoła mariackiego w tym roku. Powrót do świątyni na msze święte nastąpi 3 maja 2018 r. Ks. Jan Zalewski podziękował kwiaciarniom i parafianom za porządkowanie i dekorację kościoła, a przede wszystkim za liczne uczestnictwo w eucharystii.

 

            18 września 2017 - Święto św. Stanisława Kostki

            Dziś przypada święto św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży. Jednocześnie jest to święto służby liturgicznej ministrantów, lektorów i kandydatów do służby liturgicznej. Z tej okazji na mszę świętą o 1800 przyszli wszyscy członkowie tej wspólnoty. Po mszy świętej była zbiórka organizacyjna połączona z poczęstunkiem. W naszym kościele jest 9 lektorów i 16 ministrantów.

            Dziś dotarła do parafian smutna wiadomość o poważnej chorobie ks. Jana Zalewskiego. Czeka go operacja. Parafianie modlili się codziennie do Bożego miłosierdzia o zdrowie dla ks. Jana oraz uczestniczyli w wielu mszach świętych w jego intencji.

 

            20-23 września 2017 - V Międzynarodowy Kongres "Młodzi Europejczycy dla Świata bez Przemocy"

            Młodzi przedstawiciele wspólnoty św. Idziego z naszej parafii (w sumie 39 os.) wzięli udział w V Międzynarodowym Kongresie w Krakowie i Auschwitz. Ten niezwykły kongres wielu młodych ludzi wniósł światło pokoju i wyraził pragnienie budowania pokoju w codziennym życiu.

 

            27 września 2017 - Edukacja ekologiczna "Zielony Kościół"

Odbyło się spotkanie organizacyjne skupiające zainteresowanych programem Edukacji Ekologicznej. Założenia programowe do tej edukacji wynikają m. in. ze słów Jana Pawła II, który powiedział: "U korzeni bezmyślnego niszczenia środowiska naturalnego leży błąd antropologiczny, niestety, rozpowszechniony w naszych czasach. Człowiek mniema, że może samowolnie rozporządzać Ziemią, podporządkowując ją bezwzględnie własnej woli, tak jakby nie miała ona własnego kształtu i wcześniejszego, wyznaczonego jej przez Boga przeznaczenia, które człowiek, owszem, może rozwijać, lecz któremu nie może się sprzeniewierzać." (Centessimus annus 37)

Ks. Jan Zalewski inicjator edukacji ekologicznej oraz ekologii ducha jest wielkim zwolennikiem realizacji założeń "Zielonego Kościoła".

Parafianie modlą się o powrót do zdrowia księdza Jana.

 

28 września 2017 - Międzynarodowa akcja Koronka do Bożego Miłosierdzia

Ta międzynarodowa akcja dotarła też do naszej parafii. Na wszystkich kontynentach w wielu miastach na ulicach miała miejsce modlitwa w intencji pokoju na świecie. Nasi parafianie zgromadzili się przy figurze św. Jana Pawła II, aby tam publicznie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

 

1 października 2017 – Październikowe nabożeństwa różańcowe

Rozpoczęły się październikowe nabożeństwa różańcowe w naszym kościele. Przed wieczorną mszą świętą odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa. W naszej parafii jest 6 róż żywego różańca, w tym – jedna męska.

Pierwszy tydzień października w naszej parafii był tygodniem modlitwy za uchodźców. Takie modlitwy o pokój odbywały się w wielu miastach pod patronatem Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

Dziś przywitaliśmy w naszej parafii ks. kan. dr Tomasza Zaklukiewicza, który przybył do nas jako pomoc duszpasterska w związku z chorobą naszego proboszcza ks. Jana Zalewskiego. W latach 1992-1997 ks. Tomasz był redaktorem radia AS.

 

2 października 2017 – Szkolne koło Caritas w Chojnie

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Chojnie wznowiło działalność szkolne koło Caritas. W tym też dniu o godz. 900 w salce bibliotecznej naszej parafii rozpoczął działalność Klub Seniora. Zapisało się kilkanaście osób.

 

4 października 2017 – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

Dziś wspominaliśmy św. Franciszka z Asyżu, który wszystkie żywe istoty nazwał „braćmi mniejszymi”. Szczególną cześć św. Franciszkowi oddają miłośnicy przyrody i ekolodzy. Msza święta o 1800, a po mszy spotkanie w salce parafialnej z Chojeńskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele”.

 

7 października 2017 – Różaniec do granic

Parafianie uczestniczyli w ogólnopolskiej inicjatywie „Różaniec do granic”. W wybranych punktach modlitewnych na granicy państwa gromadziły się grupy wiernych, aby odmówić różaniec święty w intencji ojczyzny i świata. Ponieważ gmina Chojna bezpośrednio przylega do granicy państwa, nasz punkt modlitewny był w Krajniku Górnym. Wiele osób wybrało się w tym dniu do Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju, aby uczestniczyć w mszy świętej z obrzędem koronacji obrazu Matki Bożej i w Różańcu do granic. Eucharystię wraz z obrzędem celebrował Arcybiskup Andrzej Dzięga. Sanktuarium w Siekierkach erygował Abp Kazimierz Majdański. W akcie czytamy: „Dla upamiętnienia trudu i poświęcenia polskich żołnierzy oraz by właśnie tutaj nieustannie trwała modlitwa o pokój”.

 

8 października 2017 – XVII Dzień Papieski

Obchodziliśmy XVII Dzień Papieski dla  oddania czci św. Janowi Pawłowi II i jego dziełu ewangelizacji świata. Parafianie modlitwą i ofiarą do puszek wspierali fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 

9 października 2017 – Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka

Wspominaliśmy bł. Wincentego Kadłubka, biskupa i kronikarza z przełomu XII i XIII w. Jest on autorem Kroniki Polskiej.

W tym dniu operowany był ks. prob. Jan Zalewski. W modlitwach prosiliśmy Boga za wstawiennictwem NMP Uzdrowicielki Chorych, aby operacja przebiegła pomyślnie i ks. Jan wrócił do zdrowia.

 

13 października 2017 – Stulecie objawień fatimskich

Przeżywaliśmy ostatnie nabożeństwo w stulecie objawień fatimskich. Po mszy świętej o 1800 wierni trwali na czuwaniu modlitewnym, a o 2100 odśpiewali apel jasnogórski zakończony procesją ze świecami i figurką MBF wokół kościoła.

 

15-22 października 2017 – Modlitwy o zdrowie dla ks. Jana

Codziennie o 1500 w kaplicy gromadzili się parafianie na koronce do Bożego miłosierdzia. Główną intencją modlitwy było dziękczynienie za pomyślną operację ks. prob. i powrót do pełnej sprawności.

22 października to niedziela misyjna. Zbieraliśmy ofiary na działalność misyjną na świecie.

 

28 października 2017 – Początek scholi parafialnej

Dziś odbyło się pierwsze spotkanie osób chętnych do udziału w scholi parafialnej. Osoby śpiewające i grające spotkały się o godz. 1800 z ks. Pawłem Michniewiczem, aby zaplanować próby i inne zajęcia związane ze scholą.

 

29 października 2017 – Pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Meksyku

Episkopat Polski zwrócił się z apelem o wsparcie ofiar trzęsienia ziemi w Meksyku. W tym dniu modlitwą i zbiórką pieniędzy parafianie starali się wesprzeć poszkodowanych.

Na stole przy wejściu do kościoła wyłożone są kartki na wypominki, czyli modlitwy za zmarłych, które należy po wypełnieniu przekazać księżom.

 

1 listopada 2017 – Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych przypadła w środę. To święto bardzo ważne dla katolików. W tym dniu ks. Tomasz Zaklukiewicz odprawił mszę świętą na cmentarzu przy ulicy Odrzańskiej o godz. 1200. Przy grobach zmarłych zgromadziły się rodziny, aby modlitwą „wieczne odpoczywanie” wypraszać niebo dla bliskich zmarłych. Pamięć o nich podkreślały płonące znicze i kwiaty.

O godz. 2000 ks. Tomasz poprowadził „modlitwę ze świętymi” przy ruinie kaplicy św. Gertrudy. Towarzyszyła mu ze śpiewem duża grupa ze wspólnoty św. Idziego.

 

2 listopada 2017 – Dzień zaduszny

Dzień ten poświęcony jest wszystkim wiernym zmarłym, zwany też Dniem zadusznym. Msze święte w naszym kościele sprawowane były w porządku niedzielnym. Wielu parafian odwiedzało groby bliskich na cmentarzach przy ulicy Odrzańskiej na Barnkowie.

 

4 listopada 2017 – Szkolenie służby liturgicznej

W tę i następne soboty spotykają się ministranci, aby doskonalić służbę przy ołtarzu. Także w soboty ćwiczy się schola, a w piątki ks. Paweł Michniewicz prowadzi zajęcia sportowe z młodzieżą na orliku przy gimnazjum.

 

7 listopada 2017 – Parafialne Caritas

W tym dniu odbyło się spotkanie parafialnego zespołu Caritas. Zaplanowano działalność na najbliższy okres do końca roku kalendarzowego.

 

11 listopada 2017 – Święto Niepodległości Polski

Dzień uroczysty  - święto Niepodległości Polski (99 lat temu odzyskana). W kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy o godz. 1200 wierni modlili się w intencji ojczyzny. Po mszy świętej w asyście pocztów sztandarowych wszyscy przemaszerowali na plac Konstytucji 3 Maja, gdzie dobył się okolicznościowy festyn.

Również tego dnia – 11 listopada rozpoczęła swoją działalność sobotnia szkoła biblijna dla dorosłych. Czytaniu i rozważaniu tekstów Pisma Świętego przewodniczył ks. kan. dr Tomasz Zaklukiewicz. W dyskusjach poruszano tematy dla niektórych niezrozumiałe, dla innych – ciekawe i inspirujące. Miło było dzielić się wrażeniami po przeczytaniu fragmentów Ewangelii.

 

12 listopada 2017 – IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Od tego dnia schola towarzysz w każdą niedzielę na mszy świętej o godz. 1800. Początki scholi nie były łatwe, ale niedzielne śpiewy wskazują na postępy.

„Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie” - pod tym hasłem obchodziliśmy IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Głównym organizatorem tego dnia było Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Celem była szeroko pojęta pomoc prześladowanym wyznawcom Jezusa w świecie, niesienie pomocy dla uchodźców i prześladowanych chrześcijan przez wsparcie materialne, duszpasterskie, a także wspieranie nowej ewangelizacji i udzielanie duchowej siły kościołom w ugruntowywaniu wiary.

 

13 listopada 2017 – Przygotowanie Orszaku Trzech Króli

Odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie przygotowań do Orszaku Trzech Króli na przyszły 2018r. Parafianie przeżyli już pierwsze doświadczenia związane z orszakiem, więc może będzie drugi raz łatwiej i piękniej. Ogłoszono konkurs „na wielbłąda”, polegający na głosowaniu, która miejscowość odda najwięcej głosów, otrzyma na 6 stycznia żywego wielbłąda do orszaku.

 

19 listopada 2017 – Zakończenie Roku Miłosierdzia

Papież Franciszek w liście Misericordia et Misera na zakończenie Roku Miłosierdzia ogłosił nowe święto, przypadające na 33 Niedzielę Zwykłą. Będzie to światowy Dzień Ubogich. Swoje przesłanie ojciec święty oznaczył hasłem: „Nie miłujmy słowem, ale czynem” (z 1. listu św. Jana). W naszym kościele wyłożono „torby miłosierdzia”, które napełnione trwałymi produktami spożywczymi przyjmuje parafialny zespół Caritas, aby później rozdać je potrzebującym.

 

23 listopada 2017 – Uroczystości pogrzebowe śp. Andrzeja Wysockiego

W kościele mariackim o 1230 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe śp. Andrzeja Wysockiego, wieloletniego nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna, który zmarł 17 listopada 2017 w wieku 59 lat. Uroczystość zgromadziła wielu parafian oraz osoby przyjezdne niemal z całej polski. Zmarły był wzorem dla ludzi lasu, cierpliwym i wyrozumiałym człowiekiem, oddanym służbie dla natury i parafii. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie.

 

26 listopada 2017 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

W tę niedzielę obchodziliśmy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego i dziś zakończyliśmy nowennę do Jezusa Chrystusa Króla, w której modliliśmy się o łaskę poddania się Jezusowi w życiu osobistym i społecznym w naszej ojczyźnie.

 

27 listopada 2017 – Przygotowanie do Trzech Króli

Dziś odbyło się drugie spotkanie organizacyjne w sprawie przygotowania do Orszaku Trzech Króli. Po mszy świętej o godz. 1800 zebrali się chętni parafianie do działań organizacyjnych i przygotowawczych.

 

1 grudnia 2017 – Odwiedziny chorych w parafii

Piątek jest dniem odwiedzin chorych. Wspólnota Sant’ Egidio zaprosiła parafian do modlitwy w intencji wszystkich chorych. Aby modlitwa była konkretna i dotyczyła każdej bliskiej nam osoby, wierni zapisywali na kartkach intencje z imieniem chorego. W czasie liturgii karki zaniesione zostały do ołtarza aby tym symbolicznym gestem podkreślić, że oddajemy wszystkich chorych pod opiekę Pana, głęboko wierząc w Jego miłosierdzie. Treści kartek zostały odczytane w czasie modlitwy.

 

3 grudnia 2017 – 1. Niedziela Adwentu

W tę niedzielę rozpoczął się okres oczekiwania na Boże Narodzenie czyli Adwent i nowy rok liturgiczny. W naszym kościele roraty odbywały się codziennie o 1800. Adwent to z łac. adventus czy przyjście, przybycie, nadejście i dla chrześcijan oznacza czas przygotowań do uczczenia narodzin Jezusa w Betlejem. To również przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Roraty to pierwsza msza o wschodzie słońca w okresie adwentu. Jest to msza wotywna o NMP. Nazwa roraty pochodzi od jej introitu, który zaczyna się od słów rorate caeli desuper czyli niebiosa rosę spuśćcie nam z góry. Nastrój tej liturgii nadają lampiony święcące w pół mroku. Aby ułatwić wiernym uczestnictwo w roratach, przenosi się je na godziny popołudniowe.

 

6 grudnia 2017 – Wspomnienie św. Mikołaja biskupa

Obchodziliśmy w parafii wspomnienie św. Mikołaja biskupa. Na ten dzień czekają z niecierpliwością dzieci – małe i duże. O 1730 w kościele Świętej Trójcy odbyło się mikołajkowe spotkanie dla dzieci i młodzieży. W roli mikołaja wystąpił ks. Jan Zalewski, rozdając słodycze. Po mszy roratnej odbyło się przymierzanie alb pierwszokomunijnych.

Ja też dostałam cukierek. :)

 

8 grudnia 2017 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

W tym dniu obchodziliśmy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Maria w pokorze przyjęła na siebie dar poczęcia Syna Bożego

 

10 grudnia 2017 – Rekolekcje adwentowe

Rozpoczęły się w parafii rekolekcje adwentowe. Prowadził je ks. kan. Sylwester Kubik z parafii św. Antoniego w Częstochowie. Nauki trwały od niedzieli do środy o 700, 900 i 1800.

10 grudnia ukazał się 50. nr biuletynu parafialnego „Echo”. Wyjątkową ozdobą tego numeru jest „Słowo od proboszcza” czyli opis rajdu motocyklowego do Rosji w 2014r. Na takie i podobne artykuły z niecierpliwością czekają czytelnicy Echa. Wszystkim redaktorom, a szczególnie ks. Janowi Zalewskiemu, przekazujemy słowa uznania i życzenie dalszego rozwoju biuletynu.

 

15 grudnia 2017 – Jubileusz święceń kapłańskich

Podczas koncelebrowanej mszy świętej z okazji 33. rocznicy święceń kapłańskich ks. Jana Zalewskiego i ks. Tomasza Zaklukiewicza dziękowaliśmy Bogu za naszych kapłanów i polecaliśmy ich opiece Matki Bożej. Życzymy, aby droga, którą wybraliście, była ukierunkowana na wiarę, nadzieję i miłość.

 

19 grudnia 2017 – Prace Caritas

Parafialny zespół Caritas miał pełne pracy przed świętami Bożego Narodzenia. Przygotowywano i rozdawano paczki świąteczne potrzebującym. Poczyniono starania o godne przygotowania wigilii z osobami samotnymi i ubogimi. Rozdawano odzież. Szopkę też trzeba przygotować, świąteczny wystrój kościoła itp.

 

23 grudnia 2017 – Wigilia z samotnymi i ubogimi

O godzinie 1500 odbyła się wigilia z samotnymi i ubogimi. Organizacją zajęły się Caritas parafialna, wspólnota św. Idziego i ośrodek pomocy społecznej w Chojnie. Spotkanie odbyło się w salach parafialnych naszego kościoła. Dzięki hojności parafian, z zebranych produktów przygotowano i rozwieziono do domów 50 paczek z żywnością i artykułami chemii gospodarczej. Oprócz tego przygotowano 80 świątecznych prezentów, którymi w czasie wigilii obdarowywał ubogich św. Mikołaj. Wigilia zgromadziła ok. 50 gości, zjednoczonych szczerym braterstwem i radością z narodzin Jezusa. Także – z prostej przyczyny: obecności wśród bliźnich.

 

24-25 grudnia 2017 – Boże Narodzenie

To już 4. Niedziela Adwentu i wigilia Bożego Narodzenia. Radość z narodzin Jezusa wyraża się w kolędach, bardzo chętnie śpiewanych przez Polaków. Chór parafialny przygotował kilka rzadziej śpiewanych kolęd i wykonał je w czasie świąt. Kościół przystrojony został choinkami i błyszczy od światełek. W wigilię nie było mszy świętej o 1800. W tym czasie w każdej katolickiej rodzinie ludzie zasiadają do stołu, czytają Ewangelię, dzielą się opłatkiem i życzą sobie nawzajem radości, pokoju i miłości Bożej.

O północy w kościele mariackim sprawowana była msza święta zwana pasterką. To na pamiątkę przybycia pastuszków do szopy w Betlejem, gdzie zaprowadziła ich gwiazda. Narodził się zbawiciel, gloria, gloria, gloria!

Ks. Jan Zalewski złożył życzenia świąteczne parafianom, jak zwykle – płynące z głębi serca.

 

26 grudnia 2017 – Święto św. Szczepana

Patronem drugiego dnia Uroczystości Bożego Narodzenia jest św. Szczepan – męczennik, który oddał życie za wiarę.

 

28 grudnia 2017 – Wizyty duszpasterskie w domach

Rozpoczęła się kolęda czyli wizyta duszpasterska w domach parafian. Program wizyt został ogłoszony w Echu i na stronie internetowej naszej parafii. Na czas kolędy odwołane są spotkania szkoły biblijnej i inne. Z kolędą udali się ks. Tomasz Zaklukiewicz i ks. Paweł Michniewicz. Ks. Jan Zalewski z racji choroby dyżurował na plebanii. Dziś odbyło się także kolejne spotkanie w sprawie orszaku Trzech Króli. Wielbłąda, niestety, nie wygraliśmy, ale orszak na pewno będzie piękny.

 

31 grudnia 2017 – Koniec roku kalendarzowego

Na zakończenie roku kalendarzowego 2017 w kościele parafialnym sprawowana była msza święta o 1800, zakończona nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym za miniony rok. Na koniec roku 2017 byli z nami nasi księża: ks. prob. Jan Zalewski, ks. Tomasz Zaklukiewicz i ks. Paweł Michniewicz.

W 2017r. udzielono sakramenty:

  • Chrztu świętego - 42
  • I Komunii Świętej - 46
  • Bierzmowania - 32
  • Sakramentu małżeństwa - 10
  • Odeszło do Pana - 32

 

Dla celów statystycznych, w październiku 2017r. Policzono, iż w niedzielnej mszy świętej uczestniczyło 812 osób, w tym 530 kobiet. Komunię świętą przyjęło 477 osób, w tym 306 kobiet, co stanowi ok. 59% ogółu obecnych na mszy świętej.

 

 

ANNO DOMINI 2018

Rok 2018 rozpoczęliśmy Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki. Mimo, że to był poniedziałek, msze święte sprawowano w porządku niedzielnym. Pierwszy dzień nowego roku był także światowym dniem modlitwy o pokój. Papież Franciszek w tym dniu wzywał przywódców i ich narody do odrzucenia nienawiści i wojen, zwłaszcza w Syrii, na Ukrainie i w krajach afrykańskich.

Rok 2108 będziemy przeżywać jako rok Świętego Stanisława Kostki patrona młodzieży.

Nowy rok przywitali z nami nasi kapłani: ks. prob. kan. Jan Zalewski, ks. kan. dr Tomasz Zaklukiewicz i ks. Paweł Michniewicz. Ks. Tomasz i ks. Paweł kontynuowali wizyty duszpasterskie w parafii do 20 stycznia. W roku 2018 obchodzić będziemy setną rocznicę odzyskania niepodległości i jedności państwa polskiego.

 

6 stycznia 2018 – Święto Trzech Króli

W Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli święto Trzech Króli nie było mszy świętej o 1200, ponieważ w parafii Świętej Trójcy po raz drugi został zorganizowany orszak Trzech Króli. O godz. 1000 w kościele mariackim rozpoczął się koncert charytatywny, organizowany przez Bajkowe Przedszkole Miejskie, szkoły nr 1 i 2 w Chojnie. Zbiórka z koncertu w kwocie 6154,07zł została przeznaczona na leczenie i rehabilitację Jakuba Klonowskiego.

O godz. 1100 wyruszył orszak Trzech Króli z kościoła mariackiego do stajenki betlejemskiej przy kościele Świętej Trójcy. Orszak to dzieło wielu ludzi dobrej woli: księży, parafian, szkół, instytucji i zakładów pracy. To wspólne przedsięwzięcie jako święto rodzinne ukazuje wzajemną życzliwość, otwartość na bliźnich i owocuje doświadczaniem błogosławieństwa Jezusa. Szczególne podziękowania za współpracę ks. Jan przekazał na łamach Echa Nadleśnictwu Chojna, Centrum Kultury, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej z Chojny, Brwic i Nawodnej, Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu, szkołom nr 1 i 2 oraz Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Pozdrowienia dla uczestników orszaku przekazali burmistrz miasta i gminy Chojna Adam Fedorowicz i starosta gryfiński Wojciech Konarski. Zarówno ubiegłoroczny jak i obecny orszak był dobrze zorganizowany, barwny i wesoły.

 

7 stycznia 2018 – Niedziela Chrztu Pańskiego

7 stycznia była niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy okres Bożego Narodzenia. W polskiej tradycji nadal śpiewa się kolędy – do 2 lutego.

Święto Chrztu Pańskiego ma związek z przyjściem dorosłego 30-letniego Jezusa nad brzeg Jordanu, aby z rąk Jana Chrzciciela przyjąć chrzest z wody. Jezus wraz z ludem wstąpił w nurt rzeki i w ten sposób uświęcił wodę. Wydarzenie to szczegółowo zrelacjonował św. Mateusz.

W czasie mszy świętych wierni w kościele św. Trójcy odnowili przyrzeczenia chrzcielne.

W styczniu realizowany był projekt misyjny „Piórnik i cukierek dla szkoły w Kipsing”. Cała archidiecezja zbiera przybory szkolne dla dzieci w Kenii, które rozpoczynają rok szkolny w styczniu. Nasza akcja wsparła 600 kenijskich uczniów, z czego 193 jest objętych projektem „Adopcja na odległość”.

Intencja papieska dla róż żywego różańca w styczniu brzmi: „Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie wraz z innymi mniejszościami religijnymi mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności”.

 

11 stycznia 2018 – Odejście do Pana

W wieku 81 lat zmarł długoletni proboszcz sąsiedniej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnie ks. kan. Henryk Przestacki. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 stycznia 2018 r. w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Szczecinie. 18 stycznia w naszym kościele parafialnym zostanie odprawiona msza święta w intencji zmarłego księdza.

 

12 stycznia 2018 – Pożegnanie ks. Tomasza Zaklukiewicza

Ks. kan. dr Tomasz Zaklukiewicz został mianowany administratorem parafii pw. św. Antoniego w Będargowie koło Barlinka. Ks. abp Andrzej Dzięga powierzył mu nowe zadania. 14 stycznia ks. Tomasz odprawił mszę świętą pożegnalną. Dziękujemy księdzu za posługę duszpasterską, a szczególnie za szkołę biblijną, która jej uczestnikom przybliżyła teksty Pisma Świętego.

Życzymy błogosławieństwa i wielu łask Bożych na dalszą posługę kapłańską.

 

18 stycznia 2018 – Przywitanie ks. Krzysztofa Kontka

Do naszej parafii przybył ks. Krzysztof Kontek jako pomoc duszpasterska na czas leczenia i rehabilitacji ks. Jana Zalewskiego. Ks. Krzysztof jest kapłanem z Archidiecezji Lubelskiej. Urodził się w 1975r., święcenia kapłańskie przyjął w 2000r. Był misjonarzem w Papui Nowej Gwinei i na południu Ukrainy. Więcej informacji o ks. Krzysztofie w Echu nr 3, 4 i 8 z 2018r.

 

21 stycznia 2018 – Papieska Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Dziś po wszystkich mszach świętych była zbiórka pieniędzy na wsparcie tych kościołów na świecie, które dotyka prześladowanie. Dzięki fundacji w wielu miejscach na świecie pomoc pozwala chrześcijanom na utrzymanie świątyń, ich remonty, a także wsparcie dla duchownych.

 

28 stycznia 2018 – Akolitat Jakuba Rogowskiego

Nasz parafianin (filia w Rurce) Jakub Rogowski przyjął posługę akolitatu. Akolita (gr. akólouthos – człowiek idący za kimś, towarzyszący) to kleryk towarzyszący kapłanowi w czasie Komunii Świętej oraz zanoszący Najświętszy Sakrament chorym. Może on również wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, nie ma natomiast prawa do udzielania nim błogosławieństwa. Podczas obrzędu akolitatu kandydat otrzymuje z rąk celebransa patenę z chlebem lub kielich z winem i staje się szczególnym sługą ołtarza. Towarzyszą temu słowa modlitwy wypowiadane przez biskupa: „Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i postępuj tak, abyś mógł godnie służyć kościołowi przy stole Pańskim”.

Parafianie wspierali modlitwą akolitę Jakuba i wszystkich powołanych do stanu kapłańskiego.

(2 zdjęcia z ceremonii akolitatu)

2 lutego 2018 – Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej

W ten piątek przypada Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej. O godz. 1800 dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej uczestniczyły w odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych ze świecami. Wielu parafian także przyniosło gromnice do poświęcenia. Nazwa tych świec wywodzi się od słowa grom czyli grzmot. Zapalane i stawiane w oknach w czasie burzy wspierały światłem modlitwę o oddalenie piorunów. Światło świec symbolizuje Chrystusa – Światłość świata. Od IX w. wierni przynoszą w tym dniu świece do pobłogosławienia. Jest to ostatni dzień, by rozebrać choinkę, bo właśnie skończył się cykl świąt Bożego Narodzenia.

Drugiego lutego, 40 dni po Bożym Narodzeniu, w kościele upamiętnia się Ofiarowanie Pańskie. Zgodnie z prawem Mojżeszowym dziecię Jezus została przyniesione do świątyni Jerozolimskiej i poświęcone Bogu Ojcu. Ofiarowanie to gest symboliczny oddania Bogu tego, co było dla rodziców największą wartością. W Ewangelicznej scenie ofiarowania biorą udział Jezus, Maryja, Józef, starzec Symeon i prorokini Anna. Hans Memling malarz (1463) namalował tę scenę w bardzo wymowny sposób.

Drugi luty to ważny dzień, bowiem w tym dniu przypada światowy dzień życia konsekrowanego. W naszym kościele modlitwą prosiliśmy o powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie w naszej parafii.

 

4 lutego 2018 – Apel papieża Franciszka o modlitwę

Ojciec święty Franciszek zaapelował o modlitewną walkę z korupcją. Po sumie o 1200 była zmiana tajemnic różańcowych. W lutym róże żywego różańca poświęcały modlitwę różańcową za sprawujących władzę, by nie zawładnęła nimi korupcja.

W naszej parafii aktywnie pracuje Caritas (we wtorki), ćwiczy schola (w piątki) i zbierają się ministranci (w soboty). Trwa katecheza przygotowująca do sakramentów I Komunii Świętej i bierzmowania.

 

11 lutego 2018 – Światowy Dzień Chorego

Jest to XXVI Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji papież Franciszek skierował słowa orędzia do całej wspólnoty chrześcijańskiej, aby zorganizować w parafiach szczególne obchody tego dnia. Podkreślił ważną rolę kościoła w posłudze niesionej chorym. W kościele pw. Świętej Trójcy były odprawione modlitwy w intencji ludzi chorych i nabożeństwo lourdzkie. Kapłani przeszli wzdłuż kaplicy i pobłogosławili Najświętszym Sakramentem indywidualnie każdego chorego oraz wspólnie modlili się o łaskę uzdrowienia chorych.

Od dziś do 24 czerwca jest odprawiana msza święta o godz. 1100 dla młodzieży. Schola próbuje swoich śpiewów. Odpowiedzialny za tę mszę świętą został ks. Paweł Michniewicz.

 

12 lutego 2018 – Walentynki

Dziś na modlitwach zgromadzili się zakochani, nowożeńcy oraz starsze małżeństwa naszej parafii z okazji dnia świętego Walentego. Przeniesione walentynki z powodu zbieżności ze środą popielcową.

 

13 lutego 2018 – Kradzież w kościele mariackim

13 lutego stwierdzono kradzież skrzynki elektrycznej i kabli z kościoła mariackiego. Sprawca uszkodził instalację, przestał chodzić zegar i grać hejnał. Sprawą zajęła się policja.

 

14 lutego 2018 – Środa popielcowa

Przeżywaliśmy środę popielcową, od której zaczyna się okres Wielkiego Postu. Zakończył się czas zabaw, więc z pokorą wierni pochylili głowy na posypanie popiołem na znak początku okresu postu, pokuty, jałmużny i modlitwy. Dziś również wspominaliśmy św. Cyryla i Metodego, misjonarzy słowiańszczyzny i patronów Europy.

 

11-17 lutego 2018 – Tydzień modlitw o trzeźwość narodu

W tym tygodniu odbył się odbył się 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tegoroczny tydzień przebiegał pod hasłem „Trzeźwość egzaminem z wolności”. Alkoholizm w sposób szczególny rani członków rodziny alkoholika, niszczy miłość, nadzieję i wiarę. Modliliśmy się o powrót do trzeźwości.

 

18 lutego 2018 – Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Jest to pierwsza niedziela wielkiego postu, więc w kościele parafialnym rozpoczęły się nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa w piątki o godz. 1730 i Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1730.

 

20 lutego 2018 – Rocznica święceń kapłańskich

Ksiądz Paweł Michniewicz obchodził drugą rocznicę święceń kapłańskich i z tej okazji odprawił uroczystą mszę święta o godz. 1800. Wierni modlili się w intencji księdza wikariusz, aby droga kapłańska zawsze służyła Bogu i kościołowi. Szczęść Boże, księże Pawle!

 

22 lutego 2018 – Organizacja rekolekcji wielkopostnych

Odbyło się spotkanie organizacyjne księży i nauczycieli wszystkich chojeńskich szkół w sprawie wielkopostnych rekolekcji szkolnych. Ustalono, że odbędą się one 19-23 marca br.

 

23 lutego 2018 – Dzień modlitwy i postu

Papież Franciszek ogłosił dzisiejszy dzień dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie. W kościele parafialnym wierni podjęli tę ważną i aktualną inicjatywę w czasie mszy świętej o godz. 1800.

 

24 lutego 2018 – Wyjazd rekreacyjny dla młodzieży

Ks. Paweł Michniewicz w tę sobotę zorganizował jednodniowy wyjazd rekreacyjny dla młodzieży. Grupa wraz z księdzem Pawłem pojechała do miejscowości Stoki w naszej parafii, gdzie jest piękne śródleśne jezioro. W ramach integracji było ognisko, gra paintball, pieczenie kiełbasek, śpiewy i żarty.

Odbyło się spotkanie w ramach parafialnego Klubu Seniora. Tematem była kronika parafialna. Ustalono, że na początek zostanie opisany rok 2016 – rok zmiany proboszcza. Następne lata 2017 i 2018 – na bieżąco. Drugim etapem będzie praca nad zapisami od powstania parafii pw. Świętej Trójcy w Chojnie w 1974r., aż do 2015r. Źródłem informacji do kroniki są ogłoszenia duszpasterskie, informacje zebrane od najstarszych parafian, dokumenty zgromadzone w kancelarii parafialnej i najnowsze źródło – biuletyn parafialny „Echo” - od stycznia 2017r. Na kolejnych spotkaniach klubu seniora będą przedstawiane fragmenty kroniki. Ostateczny kształt kronika uzyska jako wydruk komputerowy oraz wersja druga – jako księga pisana ręcznie. Księga została już kupiona, osoba pisząca podjęła zadanie.

 

25 lutego 2018 – Pomoc Kościołowi na misjach

W tę niedzielę przeżywaliśmy dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami – niedziela „Ad Gentes”. Przykładem misjonarza głoszącego Słowo Boże w najdalszych zakątkach świata jest ksiądz Krzysztof Kontek, obecny duszpasterz naszej parafii. Dziś były zbierane datki do puszek na pomoc kościołowi na misjach. (zob. „Echo” nr 3, 4, 8/2018)

 

02 marca 2018 – Modlitwa w intencji chorych

W ten pierwszy piątek o godz. 1800 parafianie polecali w modlitwie naszych bliskich chorych. Wierni przygotowali kartki z intencjami za konkretne osoby. Intencje były odczytane przy ołtarzu, a wszyscy prosili Boga o zdrowie, w tym dla księdza proboszcza.

 

04 marca 2018 – Wspomnienie św. Kazimierza

Biuletyn „Echo” nr 9/2018 zamieścił artykuł Sylwii Janiak vel Kubiak i ks. Pawła Michniewicza, podsumowujący dokonania młodych ludzi z naszej parafii, na chwałę Pana i z miłości bliźniego. Wspólnoty uczniów św. Idziego, koła Caritas, schola, grupa teatralna oraz niezrzeszeni dokonali wielkich rzeczy. Były to rekolekcje w kajakach i na nartach, udział w kongresie „Młodzi dla świata bez przemocy”, kiermasz, odwiedzanie samotnych i chorych, wystawienie jasełek i pasji, obiad świąteczny wigilijny i wielkanocny, koncerty charytatywne, dwa orszaki Trzech Króli, śpiew scholi w czasie mszy świętych o 1100 itd. Życzymy młodym, żeby z Bożą pomocą, z otwartym sercem i zapałem kroczyli Chrystusową drogą do nieba.

4 marca obchodziliśmy wspomnienie św. Kazimierza Królewicza. Ten niezwykle pobożny syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety cesarzówny niemieckiej, zmarł młodo w wieku 25lat. Kanonizowany w 1604r. Jako szczególny wielbiciel Najświętszego Sakramentu i Maryi.

 

08 marca 2018 – Parafialny Klub Seniora

Spotkanie Parafialnego Klubu Seniora zgromadziło kilkanaście osób, aby porozmawiać przy kawie i herbacie o kronice parafii. Na dzisiejsze spotkanie przygotowano brudnopis i odczytano kronikarskie zapiski za rok 2016. Ks. prob. Jan Zalewski i ks. Krzysztof Kontek oraz członkowie klubu zaakceptowali ten tekst. Praca nad kroniką będzie prowadzona dwutorowo. Najpierw ciąg lat 2016, 2017 i 2018 na bieżąco. Rok 2016 był rokiem zmiany proboszcza, a także zmieniali się pozostali kapłani. Drugi ciąg kroniki rozpocznie się od daty powołania parafii w 1974r. Ustalono dni spotkań Klubu – czwartki po Koronce do Bożego miłosierdzia o godz. 1500

Z okazji dnia kobiet ks. Jan i ks. Krzysztof złożyli życzenia i obdarowali panie kwiatami. Czas miło spędzony wśród życzliwych ludzi szybko mijał na rozmowach i żartach.

                                                           (Tutaj zdjęcia)

 

11 marca 2018 – Trwa Wielki Post

Dziś czwarta niedziela wielkiego postu. W czasie czterdziestu dni tego postu odbywają się w naszym kościele nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa w piątki o 1730 i Gorzkie Żale w niedziele o 1730. Zostały też zaplanowane rekolekcje wielkopostne, które mają zaowocować postanowieniami poprawy, żalem za grzechy, zastanowieniem się nad swoim życiem. Ten okres to czas próby, czas lekcji i uczenia się roztropności, mądrości ducha i stawania się lepszym. Rekolekcje w naszej parafii Świętej Trójcy odbędą się od 18-23 marca w naszym kościele i w kościołach filialnych w Rurce i Stokach. Wszystkie nauki rekolekcyjne poprzedzone będą mszą świętą. Rekolekcje zakończą się w piątek 23 marca Drogą Krzyżową ulicami Chojny.

 

18 marca 2018 – Rozpoczęte rekolekcje

Od tej piątej niedzieli wielkiego postu rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Od poniedziałku do środy odbędą się nauki dla gimnazjalistów i wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dorośli mają okazję uczestniczyć w rekolekcjach przez cały okres (18-23.03) o godz. 700, 900, 1800. Chrześcijańska formacja dzieci i młodzieży jest misją Kościoła. Za to dzieło są odpowiedzialne trzy środowiska wychowawcze: rodzina, parafia i szkoła.

 

19 marca 2018 – Świętego Józefa Oblubieńca NMP

W kościele filialnym w Stokach obchodzono święto patronalne kościoła – św. Józefa Oblubieńca NMP. Została odprawiona uroczysta msza święta z okazji odpustu oraz nauka rekolekcyjna.

 

23 marca 2018 – Droga Krzyżowa

W ten piątek nabożeństwo pasyjne – Droga Krzyżowa odbyła się na ulicach miasta. Parafianie modlili się przy 14 stacjach męki Pańskiej, niosąc na ramionach drewniany krzyż. Drogę Krzyżową rozpoczęliśmy mszą święta w kościele Świętej Trójcy o godz. 1700. Podziękowania dla chojeńskiej policji i straży pożarnej za pomoc przy organizacji ruchu drogowego na ulicach.

 

24 marca 2018 – Prace Caritas chojeńskiej

Podczas mszy świętej o godz. 1800 gościliśmy w naszej parafii obraz Matki Bożej Patronki Robotników Solidarności. Obraz peregrynuje po wszystkich parafiach naszej diecezji.

Wzmożoną działalność prowadzi parafialna Caritas, aktywizując do pracy młodzież szkolną. Spotkania młodych odbywają się we wtorki w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka. Celem pracy Caritas jest pomoc dla potrzebujących. W okresie Wielkiego Postu w naszym kościele można pobrać ze stolika przy wyjściu skarbonkę na jałmużnę, torby miłosierdzia na artykuły spożywcze i chemii gospodarczej, a także kupić świece wielkanocne i palmy. Parafianie składają do skarbony ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego.

W okresie wielkopostnym ks. Paweł Michniewicz wraz z młodzieżą przygotowuje inscenizację Męki Pańskiej. Próby przebiegają w atmosferze uniesienia i radości z pełnionych ról. Pasję zobaczymy w kościele mariackim 7, 8, 14 i 15 kwietnia o godz. 1900.

 

25 marca 2018 – Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień przypomina mesjański wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Witany okrzykami i gałązkami palmowymi został ogłoszony Mesjaszem. Na pamiątkę tego wydarzenia parafianie przygotowują „palmy” czyli wiązanki bazi, kwiatów i wiosennych gałązek, które przynoszą do kościoła, aby je poświęcić. Z poświęconych palm i spalonych uzyskuje się popiół, którym w następną środę popielcową zostaną posypane głowy wiernych. Bazie – według wierzeń ludowych – połknięte mają chronić przed chorobami gardła.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Parafianie starają się wzmocnić swoją wiarę, aby świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia człowieka. Może się to dokonać poprzez wyznanie grzechów w spowiedzi i pokutę. W naszym kościele można się wyspowiadać przed każdą mszą świętą.

Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od średniowiecza jako czas miłosiernych uczynków, jałmużny i modlitwy dla przebłagania za grzechy, za które Chrystus został umęczony.

Chrystus to nazwa zaszczytnego tytułu, wskazującego na doniosła rolę Jezusa w historii zbawienia. Ta nazwa stała się drugim imieniem. Hebr. - mesjasz, gr. Christos czyli pomazaniec, namaszczony Duchem Świętym przez Boga Ojca. Duch Święty towarzyszył Jezusowi od chwili zwiastowania poprzez chrzest w Jordanie, przez całe życie. Słowa z księgi proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwołał rok łaski od Pana” (Iz 4, 18-19). Chrystus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 3, 18).

Zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II w dzień Niedzieli Palmowej obchodzony jest od 1986r. Światowy Dzień Młodzieży. Kontakty Ojca Świętego Jana Pawła II z młodzieżą były zawsze bliskie i pełne wiary w to, że młodzi będą przekazywać nauki papieskie następnym pokoleniom.

 

29-31 marca 2018 – Triduum Paschalne

W Wielki Czwartek w godzinach przedpołudniowych w Bazylice Katedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie została odprawiona msza święta Krzyżma Świętego, w czasie której zostały poświęcone oleje używane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.

W kościele Świętej Trójcy pierwszy dzień Triduum Paschalnego rozpoczął się procesją – wejściem kapłanów i służby liturgicznej ze świecami, główną nawą kościoła do ołtarza. Celebransowi ks. Pawłowi Michniewiczowi towarzyszyli proboszcz ks. Jan Zalewski, ks. Krzysztof Kontek i o. Marek Cieślik. Uroczyście rozpoczęta Eucharystia z organową muzyką, śpiewem, dzwonkami i sygnaturką wspierane były przez grupę parafialnej Caritas czytaniem i śpiewem. Po Ewangelii zamilkły organy i dzwonki; rozległ się łoskot kołatek. Ostatnia Wieczerza Jezusa z apostołami zapowiedziała mękę Pańską. W tym dniu ostatniej wieczerzy został ustanowiony sakrament kapłaństwa i eucharystii. Jezus Chrystus ofiarował swoje ciało i krew na nasze odkupienie. Ostatnia wieczerza w wieczerniku była pierwszą w historii kościoła eucharystią. Ks. Paweł obmył nogi kilku parafianom na pamiątkę obmycia nóg przez Jezusa.

Po mszy świętej pozostało puste tabernakulum, a Najświętszy Sakrament w procesji został przeniesiony do grobu – ciemnicy, przy wtórze gorzkich żali i kołatek. Do 2300 trwała adoracja i czuwanie przy grobie Pańskim.

30 marca Wielki Piątek był dniem adoracji przy grobie Pana. Czuwały róże żywego różańca, młodzież, strażacy i inne grupy parafian. O godz. 1500 odmówiono nowennę i koronkę do Bożego Miłosierdzia z ks. Pawłem Michniewiczem. Po koronce Drodze Krzyżowej przewodniczył ks. Jan Zalewski. Dziś nie było mszy świętej, cały dzień trwała adoracja krzyża. Milczały organy, dzwonki i dzwony, zasłonięto krzyż fioletem, tabernakulum puste – otwarte.

31 marca Wielka Sobota to dzień liturgii światła, słowa, chrztu i Eucharystii. Od godz. 900, co godzinę, w kościele św. Trójcy odbywało się święcenie pokarmów. Prawie wszystkie dzieci z parafii przychodziły w towarzystwie dorosłych z koszykami, w których było widać zieleń bukszpanu, cukrowe baranki i zajączki, pisanki oraz wszystkie inne ozdoby. Wewnątrz koszyków były jajka, wędliny, chleb i ciasto, sól i pieprz, gdzieniegdzie korzeń chrzanu. Przy wejściu do kościoła był kosz, do którego można było odłożyć część zawartości swojego koszyka, aby podzielić się z tymi, którym brakuje. Przynoszono też wypełnione torby miłosierdzia i skarbonki z datkami. Kończy się okres postu i jałmużny, co oznacza, że dobro można czynić w każdym czasie.

Najważniejszym czasem Triduum Paschalnego była wigilia paschalna o godz. 2100. Pod przewodnictwem ks. prob. Jana Zalewskiego, a koncelebrze ks. Krzysztofa Kontka, ks. Pawła Michniewicza i o. Marka Cieślika odbyła się podniosła i uroczysta liturgia światła, słowa, chrztu i Eucharystii. Czytania i śpiewy w wykonaniu lektorów i scholi dotyczyły posłuszeństwa wobec przykazań Boga i szacunku dla bliźnich, ufności w Bożą dobroć i prawdy, która jest drogą do zbawienia. Dzięki zaangażowaniu się wspólnoty św. Idziego, Caritas oraz ks. Pawła i jego uczniów uroczystość paschalna była ucztą duchową.

 

1 kwietnia 2018 – Zmartwychwstanie Pańskie

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego w naszym kościele parafialnym została rozpoczęta Mszą Świętą rezurekcyjną o godz 600. Wierni w procesji wyrażali radość ze Zmartwychwstania Chrystusa i nadzieję na zbawienie duszy. Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!

 

2 kwietnia 2018 – Drugi dzień Wielkanocy

Poniedziałek wielkanocny rozpoczął Oktawę Wielkanocną. Msze święte odbywały się w porządku niedzielnym. Wielką radość przyniósł parafianom piękny śpiew zespołu „Legenda” z Kaliningradu w składzie: Ida Piskun (sopran, kierownik zespołu), Nastia Mogilda (sopran), Janina Egorowa (alt), Walerija Gorgaynowa (alt), Nastia Faustowa (alt). Szczególnie pięknie wybrzmiała pieśń Ave Marija w wielogłosowym wykonaniu. W repertuarze zespołu znalazły się również tradycyjne stare piosenki: dumki rosyjskie, ukraińskie i kozackie.

                                               (Tu fotografia)

 

O godz. 1500 w kaplicy odmówiono koronkę do Bożego Miłosierdzia, odprawiono mszę świętą i zgromadzono się w sali parafialnej na wspólny obiad wielkanocny z samotnymi i ubogimi. Spotkanie przy wspólnym stole jest dziełem parafian, którzy ofiarowali torby miłosierdzia, grupy Caritas i wspólnoty św. Idziego (Beata Junosz), którzy wszystko przygotowali i zorganizowali. Przy stole zasiadło 50 osób. Rozdano około 60 paczek z żywnością i artykułami chemicznymi. Bóg zapłać organizatorom.

Należy dodać, że do parafian wystosowano wiele życzeń na dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Życzenia przesłał J. E. Abp Andrzej Dzięga. Nasz ks. prob. Jan Zalewski, jak zwykle – z głębi serca – życzył bezpiecznej drogi z Chrystusem przez życie. Parafianie życzą ks. Janowi Bożej opieki na drodze do zdrowia.

8 kwietnia 2018 – Niedziela Miłosierdzia Bożego

To już druga niedziela wielkanocna. Dziś przeżywaliśmy objawiające się miłosierdzie Boże w obliczu Boga Ojca w niebie i zmartwychwstałego Chrystusa. Bóg obdarza nas życiem, zdrowiem, radością istnienia w świecie. Daje przykład, że my też możemy czynem realizować ideę miłosierdzia. Ks. Jan na łamach „Echa” podziękował za akty miłosierdzia czynione w wielkim poście.

Dziś o godz. 1900 zobaczyliśmy inscenizację Pasji w wykonaniu młodzieży chojeńskich szkół pod kierownictwem ks. Pawła Michniewicza. Architektura kościoła mariackiego pozwoliła wykonawcom na trafne przeniesienia akcji dramatu w różne miejsca: krużganki, prezbiterium, kaplice itp. Licznie zebrani parafianie z podziwem dla talentu wykonawców nagrodzili ich gromkimi brawami.

W „Echu” nr 14/2018 znajduje się list pasterski Episkopatu Polski na niedzielę miłosierdzia pod hasłem „Duch Święty przynagla nas”, w którym czytamy: „...działalność charytatywną Kościoła w Polsce podejmuje ponad 800 instytucji realizujących 5 tysięcy różnego rodzaju dzieł miłosierdzia, z których pomoc dociera do 3 milionów potrzebujących”.

W tym samym „Echu” zamieszczono także podziękowania za zorganizowanie obiadu wielkanocnego i dary.

Zmiana tajemnic różańcowych odbyła się w niedzielę po mszy świętej o godz. 1200.

 

9 kwietnia 2018 – Zwiastowanie Pańskie

Święto przeniesione z Wielkiego Tygodnia na poniedziałek 9 kwietnia. Uroczystość ta od lat obchodzona jest jako dzień świętości życia i dzień duchowej adopcji dziecka poczętego. Otaczamy specjalną modlitwą oraz dziesiątkiem różańca dzieci poczęte i ich rodziców.

 

14 kwietnia 2018 – Kolejne przedstawienie Pasji

Trzeci spektakl Pasji w wykonaniu młodzieży pod kierunkiem ks. Pawła Michniewicza odbył się o godz. 1900 w kościele mariackim. Jak zwykle, widzowie oklaskiwali wykonawców za ich żywiołowość i głębię odgrywanych ról.

 

15 kwietnia 2018 – Trzecia niedziela wielkanocna

W dzisiejszą niedzielę, jak i w całej Polsce, odbyło się Narodowe Czytanie Pisma Świętego. To już druga edycja tej akcji. Czytanie zainaugurowało X Tydzień Biblijny, który potrwa do 21 kwietnia. Towarzyszy mu hasło: „Weźmijcie Ducha Świętego”, a dzisiejszej niedzieli - „Weźmijcie Pismo Święto”. Czytanie odbyło się po mszy świętej o godz. 1800. Prowadził je ks. Krzysztof Kontek. Dziś również w kościele mariackim można było zobaczyć czwartą inscenizację Pasji w żywiołowym wykonaniu młodzieży chojeńskiej pod kierunkiem ks. Pawła Michniewicza.

 

aktualizowano: 2018-09-04

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Parafia rzymskokatolicka pw Świętej Trójcy

ul. Malarska 24, 74-500 CHOJNA, tel. +48 693 867 739 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone