Czwartek, 25 lipca 2024 r. imieniny: jakuba, Krzysztofa, Walentyny Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego | Święto Św. Jakuba Apostoła

Wspólnoty parafilane

Wspólnoty parafilane 15 listopada 2018 wyświetleń: 1299

Wspólnota św. Idziego

Wspólnota św. Idziego (Wspólnota Sant'Egidio) powstała w Rzymie w 1968 roku, na fali Soboru Watykańskiego II. Dziś jest to ruch ludzi świeckich, do którego należy ok. 65.000 osób, zaangażowanych w ewangelizację i służbę ubogim w 73 krajach na świecie.

Wszystkie wspólnoty Sant'Egidio żyją tą samą duchowością, a fundamenty charakteryzujące drogę Wspólnoty to:

- modlitwa, która towarzyszy życiu Wspólnoty i każdego z jej członków, jest centrum i wyznacza jego kierunek;

- przekazywanie Ewangelii, która jest sercem życia Wspólnoty;

- solidarność z ubogimi; w formie bezinteresownej służby, w duchu „Kościoła wszystkich, a zwłaszcza ubogich” (Jan XXIII);

- ekumenizm - poprzez przyjaźń i modlitwę poszukiwanie jedności pomiędzy chrześcijanami całego świata;

- dialog, który Sobór Watykański II wskazuje jako drogę pokoju i współpracy pomiędzy religiami, sposób życia oraz metodę pojednania w konfliktach.

 

W Chojnie w roku 1992 powstała Szkoła Ewangelii – grupa ewangelizacyjna dorosłych prowadzona w duchu Wspólnoty Sant'Egidio. Od roku 2000 r. członkowie Wspólnoty – dorośli i młodzież zaczęli odwiedzać mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

Obecnie chojeńską Wspólnotę tworzy grupa kilkudziesięciu osób, młodzieży i dorosłych, którzy w każdy piątek spotykają się na modlitwie w kościele pw. Świętej Trójcy. Kontynuujemy przyjaźń z mieszkańcami DPS w Trzcińsku, przyjaźnią obdarzyli nas też podopieczni ŚDS-u w  Chojnie. Staramy się regularnie spotykać, organizujemy wspólne święta, uroczystości i radosne imprezy, z których najdłuższą (bo 18-letnią) tradycję ma spotkanie bożonarodzeniowe w DPS-e.

Staramy się też poprzez różnorodne akcje wspierać potrzebujących, zarówno tych bliskich, jak i dalekich.

Przy współudziale zawiązanego w Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnie Stowarzyszenia „Młodych dla Pokoju” organizujemy spotkania i wyjazdy pomagające, szczególnie ludziom młodym  lepiej zrozumieć świat, jego bogactwo i jego problemy. Opowiadamy m. in. wartości pokoju i zagrożeniu, jakim jest wojna, o sytuacji bezdomnych, ludzi starszych, osób niepełnosprawnych, staramy się łamać stereotypy krzywdzące ubogich oraz zachęcać innych do bezinteresownego zaangażowania na rzecz potrzebujących oraz pokoju i przyjaźni między narodami.

Chojna jest małym miastem, ale i tu docierają problemy społeczne wyraźnie widoczne w dużych metropoliach. Pojawiają się bezdomni i osoby proszące o jałmużnę pod sklepami; jeśli są przybyszami, mogą być nieznani miejscowej opiece społecznej. Alkoholizm, który często towarzyszy ich problemom, działa odstręczająco na przechodniów. Szczególnie dotkliwa ich sytuacja staje się zimą. Dlatego członkowie Sant’Egidio starają się nawiązywać relacje z tymi osobami i służyć potrzebną pomocą, a przede wszystkim okazywać im szacunek, który jest pierwszym bodźcem pomagającym człowiekowi stawiać czoła wszelkim problemom.

Kolejnym wyzwaniem jest samotność  ludzi starszych. To także z myślą o nich w 2015 r. Sant’Egidio w Chojnie wzorem przyjaciół z innych miejsc w Polsce i na świecie zorganizowało po raz pierwszy Wigilię z Ubogimi. Zostały na nią zaproszone osoby w trudnej sytuacji materialnej lub po prostu samotne z Chojny i okolic, by wspólnie cieszyć się radością Bożego Narodzenia. Inicjatywa ta wyróżnia się podejściem podkreślonym już w tytule: „Wigilia z Ubogimi”, nie dla nich! Wspólnota dokłada starań, by goście podjęci zostali z szacunkiem i przyjaźnią. Każdy otrzymuje osobiste zaproszenie, ma oznaczone wizytówką miejsce przy świątecznym stole i imiennie podpisany upominek, a co najważniejsze, jak w prawdziwej rodzinie gospodarze zasiadają ze swymi gośćmi do stołu i wspólnie radośnie świętują.  W kolejnych latach inicjatywa rozszerzyła się także o Obiad Wielkanocny przygotowywany w drugi dzień świąt i zyskała wielu ludzi dobrej woli, którzy ją wspierają. Parafialne koło „Caritas” podjęło się współorganizacji, potrzebnej pomocy udziela OPS w Chojnie, okoliczne koła gospodyń wiejskich i wiele prywatnych osób pomaga zaopatrzyć świąteczny stół, przygotować upominki i dowieźć zamiejscowych i chorych.

Naszych działań nie uważamy za wolontariat, gdyż otrzymujemy więcej niż dajemy. Szczera przyjaźń i życzliwość, jakiej doświadczamy, sprawia, że nasze życie jest piękniejsze i radośniejsze. Każdego, kto chciałby nas bliżej poznać, modlić się z nami i służyć innym, zapraszamy na cotygodniowe, piątkowe spotkania.

Więcej informacji:

www.santegidio.org

fb Wspólnota Sant’Egidio Chojna

aktualizowano: 2018-11-15

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Parafia rzymskokatolicka pw Świętej Trójcy

ul. Malarska 24, 74-500 CHOJNA, tel. +48 693 867 739 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone